melain:

#drogiblipie #poznań chce ktoś 4-piętrową klatkę na szczurka? nasz ogonek odszedł, klatka nam się już nie przyda :<
2013/07/05 22:46:18, 0