perdo:

//blabler.pl/s/im-1689994889 u pana mechanika na ul. Hawelańskiej 2 w #poznan
2013/07/08 08:49:34, 0