blah:

//blabler.pl/s/im-17061298 Amen.
2009/09/30 17:23:41 przez xmpp, 0