blah:

//blabler.pl/s/im-17073177 „Poetyka reklamy”? Cóż za oksymoron (wyrywając z kontekstu).
2009/09/30 20:52:30 przez xmpp, 0