arab:

//blabler.pl/s/im-173861113 pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flaszy!
2010/09/30 15:03:11, 0