michio:

//blabler.pl/s/im-185534065 tzn. grałem na #ps3 move i #chceto w #irl
2010/10/12 15:38:50, 0