marsjaninzmarsa:

//blabler.pl/s/im-18995450 ej, ten pan mnie obraża! #firefox rox #flamewar!
2009/11/03 21:04:46, 0