doom:

#drogiblipie wie ktos ile kosztuje wyrobienie duplikatu karty sim w #plus'ie? #gsm #plusgsm
2009/11/04 00:07:45, 0