gopher:

#perl LPW::simple getprint ('[] działa, a my $resp = get('[] nie działa.. #drogiblipie wiesz dlaczego?
2009/11/05 00:01:55, 0