rozie:

//blabler.pl/s/im-21542763 Oczywiście, drogie dzieci, winny jest #tor. Policjanci i prokuratorzy zostali już poinstruowani...
2009/11/20 20:01:12, 0