paulinus:

//blabler.pl/s/im-217016867 dodać należy #masakra i #lotr =]
2010/11/18 14:56:53, 0