rozie:

//blabler.pl/s/im-230366245 /me nadal nie wie, czy wymiana żarówki nie lepsza.
2010/11/28 17:52:04, 0