garrett:

//blabler.pl/s/im-271973209 "Kobiety wychodzą dziś za mąż (niestety) z własnej woli, a nie z woli rodziców, i maj pełną wolność wyboru." #małesmuteczki #fronda
2010/12/30 10:57:24, 0