yaal:

No, to ^faksiak chyba skutecznie zepsuta za pomocą #Doctor_Who #DrWho; #Torchwood czeka w kolejce.
2009/12/21 03:32:04, 0