perdo:

#Duzopracy, #boliglowa, #glupiemysli. I jeszcze: #jestemglodna, #zimnomi.
2011/01/27 13:26:58, 0