paulinus:

//blabler.pl/s/im-411752343 yep, dokładnie tak jest, zazwyczaj
2011/03/28 11:48:07, 0