michio:

//blabler.pl/s/im-486439743 ^wo widziałeś? #autostrady
2011/05/06 15:27:30, 0