kocimokiem:

//blabler.pl/s/im-495019847 może chcą odbić #krzyż
2011/05/10 17:48:31, 0