wasaty:

//blabler.pl/s/im-537292999 Go memoQ. Możesz wciągnąć txml i zrobić "widok" - wirtualny plik zawierający wszystkie pliki projektu.
2011/05/30 14:42:29, 0