gliniany:

//blabler.pl/s/im-591474963 zabili dla kogo innego a ten wziął i zaiwanił #mspanc
2011/07/03 16:04:37, 0