rozie:

//blabler.pl/s/im-602432229 Ale wiesz, jak kończą króliczki? #mspanc
2011/07/11 00:44:52, 0