steev:

//blabler.pl/s/im-60498135 @ rozumiem, egzorcyzmy rozumiem... ale po co wycinać macicę?
2010/03/30 19:58:27, 0