fogel:

//blabler.pl/s/im-613815913 Jest. Ktoś go musi trzymać ^^ #mspanc
2011/07/17 10:37:33, 0