rozie:

//blabler.pl/s/im-640771897 Zasługują, naprawdę. #mspanc
2011/07/30 10:44:37, 0