rozie:

//blabler.pl/s/im-68035313 OTOH możesz sprawdzić, co zrobi wajig build-depend <pakiet>?
2010/04/21 13:01:15, 0