rozie:

//blabler.pl/s/im-68123182 A kto powiedział, że to kobiety będą leciały? MSPANC
2010/04/21 17:57:05, 0