rozie:

//blabler.pl/s/im-68443996 Nie wiesz, na kogo głosować? Napisałbym: "kandyduj!", ale nie łapiesz się wiekowo, niestety.
2010/04/22 08:57:54, 0