rozie:

[passwordcard.org] - czy tylko ja uważam to za poroniony pomysł?
2010/04/22 17:52:45, 0