rozie:

Opensource'owa nowomowa mnie zabija. Kodeki własnościowe i otwartoźródłowe. Sounds like shit.
2010/04/27 07:33:39, 0