klara:

#Zimnomi i w ogóle niefajnie.
2010/05/27 23:35:31, 0