kaworu:

Jakis spec od #delphi, czy wspomniany ma preprocesor?
2013/12/20 12:23:34 przez xmpp, 0 , 1

Reakcje: [^gliniany],