futureperfect:

[^finka] dokładnie tak.
2014/03/17 23:58:01 przez www, 0