eknuf:

Rozwiązywanie problemów NP-zupełnych w skryptach #CMake... #programowanie #fun :)
2014/09/02 12:20:56 z 'Basel' przez www, 2

Lubią to: ^matemaciek, ^robmar,