gliniany:

[^erwen] pewnie anks to była
2014/09/25 15:40:25 z 'London' przez www, 0 , 3

Reakcje: [^gliniany], [^wiku], [^kulkacurly],