deli:

[^deli] Z drugiej strony, angielski ma podobnie/odwrotnie z tendencją do ujednolicania i tworzenia nazw neutralnych płciowo.
2019/08/13 15:14:34 przez www, 0