daromar:

[<usunięty>] #mamto
2017/10/12 14:51:09 przez www, 0