deli:

[^deli] Ale tu naprawdę chodzi o chorobę. As in "przeżarta syfem dziewka".
2018/10/11 18:19:41 przez www, 0