deli:

[^deli] A najbardziej radykalni są ci, którzy uczą najkrócej albo w ogóle nie uczą klas maturalnych, bo łatwo się decyduje o przyszłości kogoś, kogo się nie zna, prawdaż.
2019/04/15 11:42:24 przez www, 0