deli:

I znowu o 5.30 jest ciemno.
2011/03/30 06:18:27, 0