gammon82:

[^boni01] odpal skądinąd, dodaj didaskalia
2019/08/11 18:58:05 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^boni01],