boni01:

[^boni01] (rzekł śp. Z. zwany "Piełaczem", gdzieś zaraz po II wojnie, a dla podkreślenia wagi swych słów zakopał książki)
2020/03/25 23:01:00 przez www, 0