sirocco:

[^deli] O fcuk...
2020/09/16 08:17:33 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^deli],