deli:

[^deli] (Na przykład możliwość składania wniosków w #rekrutacja wewnątrz systemu, z podpisem elektronicznym - to nam znacząco przyspiesza pracę i minimalizuje szansę na błędy.)
2020/06/29 20:09:35 przez www, 0