rmikke:

Podobno zalało serwery Łososia Cc: ^janekr
2020/06/29 20:02:05 przez m.blabler, 0 , 2

Reakcje: [^kouma], [^janekr],