gliniany:

[^janekr] [www.google.com]
2020/10/17 17:05:36 z 'London' przez www, 0 , 1

Reakcje: [^janekr],