gliniany:

[^deli] nie umiem powiedzieć, czy jest wpływ czy połączenia czy przypadek.
2020/11/21 19:42:31 z 'London' przez www, 0 , 1

Reakcje: [^deli],