sirocco:

[^deli] Oby była jak najweselsza!
2021/02/23 08:07:05 przez www, 1

Lubią to: ^deli,