deli:

[^deli] A żwirek przesypany do worka na śmieci zostanie w swoim czasie wykorzystany w celu właściwym.
2021/03/01 18:23:53 przez www, 0