dzierzba:

[^deli] myszy???? W jaskini ? :)
2021/06/10 18:33:23 przez m.blabler, 0 , 1

Reakcje: [^steev],